بهمن مشکینی: مداحان مردم را به تقویت ارتباطات اجتماعی دعوت کنند/رفع مشکلات نیازمند پیوستگی مردم است بحث درباره بهمن مشکینی: مداحان مردم را به تقویت ارتباطات اجتماعی دعوت کنند/رفع مشکلات نیازمند پیوستگی مردم است http://www.1542.org/index.php/اخبار/1373-بهمن-مشکینی-مداحان-مردم-را-به-تقویت-ارتباطات-اجتماعی-دعوت-کنند-رفع-مشکلات-نیازمند-پیوستگی-مردم-است.html Thu, 06 Aug 2020 20:35:23 +0430 JComments