حاج حسین یکتا: شهادت سردار سلیمانی در کنار ابومهدی المهندس به معنای وحدت ایران و عراق است /هیأت‌ها به حل مشکلات اجتماعی توجه بیشتری داشته باشند بحث درباره حاج حسین یکتا: شهادت سردار سلیمانی در کنار ابومهدی المهندس به معنای وحدت ایران و عراق است /هیأت‌ها به حل مشکلات اجتماعی توجه بیشتری داشته باشند http://www.1542.org/index.php/اخبار/1475-حاج-حسین-یکتا-شهادت-سردار-سلیمانی-در-کنار-ابومهدی-المهندس-به-معنای-وحدت-ایران-و-عراق-است-هیأت‌ها-به-حل-مشکلات-اجتماعی-توجه-بیشتری-داشته-باشند.html Thu, 24 Sep 2020 23:49:04 +0330 JComments