چاپ

برای شرکت و ارسال‌ اثر به فراخوان تولیدات‌ ویدئویی‌ و صوتی‌ هیأت تنها ۱ روز باقی‌ است.

. Posted in پیامک‌های سامانه مشعر

   شنبه 31 تیر 1396 - ساعت 9:13
برای شرکت و ارسال‌ اثر به
فراخوان تولیدات‌ ویدئویی‌ و صوتی‌ هیأت
 تنها ۱ روز باقی‌ است.
دبیرخانه:
0910670154

T.me/media1542
@media_heayat_Admin
جامعه ایمانی مشعر                                                                 [آرشیو]

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید