چاپ

پیامک| عنوان برنامه‌های شاخص هيأت‌

. Posted in پیامک‌های سامانه مشعر

   دوشنبه 21 مرداد 1396 - ساعت 13:10
عنوان برنامه‌های شاخص هيأت‌ خود را درحوزه

"ایثار و دفاع‌ مقدس"به ۳۰۰۰۱۵۴۲

پیامک کنید...


"فراخوان تجربیات‌ هیأت۱"
فقط تا "امشب" مهلت دارد.

جامعه ایمانی مشعر                                                                 [آرشیو]

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید